ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids Tournament 2010-2011 ที่สนามกอล์ฟแซฟไฟร์กอล์ฟ จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนนนท์ ฑีฆธนานนท์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2554,12:39   อ่าน 384 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงคัทลียา แสงสว่าง และเด็กหญิงอริศรา สีหา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2554,12:31   อ่าน 384 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 2554
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรรษพร ไกรสถิตย์
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2554,08:32   อ่าน 400 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการแสดงระครสั้นสร้างสรรค์สังคม
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศรันย์ เตชะปฏิมานนต์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:49   อ่าน 456 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเรียนทอง การนำเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณฤดี โลหะมงคล
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:47   อ่าน 446 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การเขียนเรียงความ ขั้นสูง(Extended-Essay-EE)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ภัสราภรณ์ นามปัญญา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:46   อ่าน 649 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญ ทอง การเขียนเรียงความขั้นสูง(Extended-Essay:EE)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อภิสมัย บุตตะโยธี
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:45   อ่าน 469 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานประกอบการแสดง ประกอบสื่อ ปฐมวัย
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:43   อ่าน 608 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – 6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อรจิรา เชื้อนานนท์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:40   อ่าน 317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - 6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศรันย์ เชื้อนานนท์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:37   อ่าน 358 ครั้ง