ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญานิศา พิมพ์หาญ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:36   อ่าน 288 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิดาภา อรรคสังข์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:36   อ่าน 301 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรพีพัทร บุญสว่าง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:33   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกชมน เลาหวิโรจน์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:33   อ่าน 329 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพิชญุตม์ อยู่ยงวัฒนา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:28   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.
ชื่อนักเรียน : ด.ช.อภิรักษ์ ไวกูฏเวศน์ และด.ช.กิติพัฒน์ รัตนเดชาวงศ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2554,12:42   อ่าน 434 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น อายุ 12 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.
ชื่อนักเรียน : ด.ช.อมรวัฒน์ ตามา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2554,12:42   อ่าน 411 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.รมย์รวินท์ แก้วมณี
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2554,12:41   อ่าน 396 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัฐกานต์ ธรรมคำ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2554,12:41   อ่าน 413 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ class E รายการ ทรูวิชั่นส์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิชญ์ ปิติพัฒน์ นักเรียนชั้น ป.1/2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2554,12:40   อ่าน 414 ครั้ง