ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐวดี เขียวไกร
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:42   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพลากร กิจวิรุฬห์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:41   อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพชรพงศ์ สุภา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:41   อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตวัฒน์ ขวัญยืน
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:40   อ่าน 213 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:40   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญานิศา ไข่มุกข์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:39   อ่าน 248 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอุบลวรรณ ภูคงน้ำ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:38   อ่าน 260 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอริสรา โชติวุฒิมนตรี
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:38   อ่าน 212 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสรัลชณา อินาลา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:37   อ่าน 263 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรธีรา พานเทียนทอง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:37   อ่าน 311 ครั้ง