ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : คะแนนสอบลำดับที่ 4 ของจังหวัด ลำดับที่ 23 ของภูมิภาค โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปุณกฤษ วงศ์พนิตกฤต
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2556,11:21   อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนสอบลำดับที่ 3 ของจังหวัด ลำดับที่ 11 ของภูมิภาค โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ชื่อนักเรียน : เด็กณัฐณิชา อภิสกุลชาติ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2556,11:21   อ่าน 213 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนสอบลำดับที่ 2 ของจังหวัด ลำดับที่ 9 ของภูมิภาค โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรายุ อินทรักษา
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2556,11:20   อ่าน 211 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนสอบลำดับที่ 1 ของจังหวัด การทดสอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 27 บริษัทเสริมปัญญา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรดา ธนากรจักร
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2556,11:18   อ่าน 232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนสอบลำดับที่ 1 ของจังหวัด ลำดับที่ 4 ของภูมิภาค โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรดา ธนากรจักร
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2556,11:18   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงขวัญพัฒน์ ธีรเกียรติปภาดา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:44   อ่าน 424 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Multi Skills Competition ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพีรญา คูสกุล
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:44   อ่าน 247 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กชายจิรายุ อินทรักษา
ชื่อนักเรียน : Spelling Bee ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:43   อ่าน 261 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Spelling Bee ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนบูรณ์ นวลตา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:43   อ่าน 375 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรประภา แก้วมาตย์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,22:42   อ่าน 234 ครั้ง