ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ชื่อนักเรียน : ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:21   อ่าน 1933 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ชื่อนักเรียน : ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:21   อ่าน 2371 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.กิตติคุณ จิรพัทธ์พงศกร
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:19   อ่าน 338 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พีรพงษ์ บุนนาค
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:13   อ่าน 340 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานโลกศึกษา (GE:Global Education)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อนันยา ใจกล้า
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:11   อ่าน 444 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานโลกศึกษา (GE:Global Education)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ฉันชนก ศิลารักษ์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:11   อ่าน 341 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอกิจกรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ ( CAS:Creativi,Action, Service) ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.คัทลียา สีสุทร
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:07   อ่าน 325 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอกิจกรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ ( CAS:Creativi,Action, Service) ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นริศรา นรโคตร
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:06   อ่าน 391 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอกิจกรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ ( CAS:Creativi,Action, Service) ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญา ขวัญยืน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:02   อ่าน 349 ครั้ง