ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอ ผลงานโลกศึกษา (GE:Global Education)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สิรีธร นามบุญเรือง
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:34   อ่าน 325 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอทฤษฎีความรู้ (TOK:Theory of Knowledge)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สิรินลักษมี ทรัพย์สิทธิ์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:34   อ่าน 368 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอทฤษฎีความรู้ (TOK:Theory of Knowledge)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ฤทธิไกร เขียวไกร
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:33   อ่าน 345 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิก ป.1-3
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:27   อ่าน 738 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ(แบบไทย) ป.4-6
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:26   อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.4-6
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:26   อ่าน 464 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ผลงานการสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม GSP: ป.4-6
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:25   อ่าน 460 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:24   อ่าน 919 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความ ป.1-3
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:24   อ่าน 2817 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การท่องอาขยาน ป.1-3
ชื่อนักเรียน : ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,14:22   อ่าน 889 ครั้ง