ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 2 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
เด็กชายรพีภัทร บุญสว่าง เด็กหญิงกชมน เลาหวิโรจน์
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:19   อ่าน 438 ครั้ง