ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2011
ปรับปรุง 16/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 644273
Page Views 857731
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม ธาตุพนม
2 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กุดฉิม ธาตุพนม
3 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ กุดฉิม ธาตุพนม
4 โรงเรียนบ้านกุดฉิม กุดฉิม ธาตุพนม
5 โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
7 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 042053147
8 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
9 โรงเรียนบ้านหนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
10 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
11 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช ธาตุพนม ธาตุพนม 541143
12 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) ธาตุพนม ธาตุพนม
13 โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) ธาตุพนม ธาตุพนม (042) 540834
14 โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม
15 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
16 โรงเรียนบ้านดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
17 โรงเรียนบ้านดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม
18 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล นาถ่อน ธาตุพนม (042) 575169
19 โรงเรียนบ้านดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม
20 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม
22 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม (042)575259
23 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม
24 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง นาหนาด ธาตุพนม
25 โรงเรียนบ้านคำชะอี นาหนาด ธาตุพนม
26 โรงเรียนบ้านนาหนาด นาหนาด ธาตุพนม
27 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง นาหนาด ธาตุพนม
28 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม น้ำก่ำ ธาตุพนม
29 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว น้ำก่ำ ธาตุพนม
30 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ น้ำก่ำ ธาตุพนม
31 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) น้ำก่ำ ธาตุพนม
32 โรงเรียนบ้านคับพวง น้ำก่ำ ธาตุพนม
33 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) น้ำก่ำ ธาตุพนม
34 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) น้ำก่ำ ธาตุพนม
35 โรงเรียนบ้านนาคำ น้ำก่ำ ธาตุพนม
36 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ฝั่งแดง ธาตุพนม
37 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ฝั่งแดง ธาตุพนม 042541337
38 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ฝั่งแดง ธาตุพนม
39 โรงเรียนประชามิตรวิทยา พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
40 โรงเรียนบ้านนาทาม พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
41 โรงเรียนมรุกขนคร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
42 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
43 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
44 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม
45 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อุ่มเหม้า ธาตุพนม
46 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม
47 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อุ่มเหม้า ธาตุพนม
48 โรงเรียนบ้านโสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม
49 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพัน ธาตุพนม
50 โรงเรียนบ้านดงขวาง แสนพัน ธาตุพนม
51 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ โพนแพง ธาตุพนม
52 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง ธาตุพนม
53 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม โพนแพง ธาตุพนม
54 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม
55 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก
56 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก
57 โรงเรียนบ้านจำปา ก้านเหลือง นาแก
58 โรงเรียนบ้านดอนโทน ก้านเหลือง นาแก
59 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น คำพี้ นาแก
60 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล คำพี้ นาแก
61 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) คำพี้ นาแก
62 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ นาคู่ นาแก
63 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ นาคู่ นาแก
64 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม นาคู่ นาแก
65 โรงเรียนบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก
66 โรงเรียนบ้านแขนนาง นาคู่ นาแก
67 โรงเรียนบ้านหนองคอง นาเลียง นาแก
68 โรงเรียนบ้านนาเลียง นาเลียง นาแก 087-8651091
69 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา นาเลียง นาแก
70 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นาเลียง นาแก 042560039
71 โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟนาแก นาแก นาแก
72 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง นาแก นาแก
73 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล) นาแก นาแก
74 โรงเรียนนาแกพิทยาคม นาแก นาแก
75 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลญาโนอุปถัมภ์) นาแก นาแก
76 โรงเรียนนาแกผุดงราชกิจเจริญ นาแก นาแก
77 โรงเรียนบ้านนาโสก บ้านแก้ง นาแก
78 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี บ้านแก้ง นาแก
79 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์) บ้านแก้ง นาแก
80 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง บ้านแก้ง นาแก (042) 527360
81 โรงเรียนบ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก
82 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้ง นาแก
83 โรงเรียนบ้านหนองยอ พระซอง นาแก
84 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ พระซอง นาแก
85 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซอง นาแก
86 โรงเรียนบ้านดงอินำ พระซอง นาแก
87 โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน พระซอง นาแก
88 โรงเรียนบ้านนาเหนือ พระซอง นาแก
89 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร พระซอง นาแก
90 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา พิมาน นาแก
91 โรงเรียนบ้านจอมมณี พิมาน นาแก
92 โรงเรียนธารน้ำใจ พิมาน นาแก 0-4257-1525
93 โรงเรียนบ้านพิมานท่า พิมาน นาแก
94 โรงเรียนบ้านปากบัง พิมาน นาแก 0-4256-0085
95 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน พิมาน นาแก
96 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล พุ่มแก นาแก
97 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ พุ่มแก นาแก
98 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก พุ่มแก นาแก
99 โรงเรียนบ้านนางเลิศ พุ่มแก นาแก
100 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ พุ่มแก นาแก
101 โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) พุ่มแก นาแก
102 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ พุ่มแก นาแก
103 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สีชมพู นาแก
104 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สีชมพู นาแก
105 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สีชมพู นาแก
106 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง หนองบ่อ นาแก 042-560141
107 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองบ่อ นาแก
108 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อ นาแก
109 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม หนองบ่อ นาแก
110 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ หนองบ่อ นาแก
111 โรงเรียนบ้านคำเม็ก หนองสังข์ นาแก
112 โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองสังข์ นาแก
113 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง หนองสังข์ นาแก
114 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองสังข์ นาแก
115 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก 042536406
116 โรงเรียนบ้านโพนทา กุตาไก้ ปลาปาก
117 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ กุตาไก้ ปลาปาก
118 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กุตาไก้ ปลาปาก
119 โรงเรียนบ้านดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก
120 โรงเรียนบ้านนางาม กุตาไก้ ปลาปาก
121 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก
122 โรงเรียนบ้านหนองแสง นามะเขือ ปลาปาก
123 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นามะเขือ ปลาปาก
124 โรงเรียนบ้านนามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก
125 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นามะเขือ ปลาปาก 042-536397 042-537371
126 โรงเรียนอนุบาลมีสุข ปลาปาก ปลาปาก
127 โรงเรียนบ้านนาขาม ปลาปาก ปลาปาก
128 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก
129 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก (042) 589306
130 โรงเรียนบ้านวังสิม ปลาปาก ปลาปาก
131 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ปลาปาก ปลาปาก
132 โรงเรียนบ้านกอก ปลาปาก ปลาปาก
133 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปลาปาก ปลาปาก
134 โรงเรียนบ้านวังยาง ปลาปาก ปลาปาก
135 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม ปลาปาก ปลาปาก
136 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม มหาชัย ปลาปาก
137 โรงเรียนบ้านมหาชัย มหาชัย ปลาปาก
138 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก 042560055
139 โรงเรียนบ้านดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก
140 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง มหาชัย ปลาปาก
141 โรงเรียนบ้านทันสมัย มหาชัย ปลาปาก
142 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม มหาชัย ปลาปาก
143 โรงเรียนบ้านวังม่วง มหาชัย ปลาปาก
144 โรงเรียนบ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก
145 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก
146 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี หนองฮี ปลาปาก
147 โรงเรียนบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก
148 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม หนองฮี ปลาปาก
149 โรงเรียนบ้านโพนทัน หนองฮี ปลาปาก
150 โรงเรียนบ้านจรุกเตย หนองฮี ปลาปาก
151 โรงเรียนบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
152 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
153 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
154 โรงเรียนโพนสวางราษฏร์อุปถัมภ์ โคกสว่าง ปลาปาก
155 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โคกสว่าง ปลาปาก
156 โรงเรียนบ้านศรีธน โคกสว่าง ปลาปาก
157 โรงเรียนบ้านวังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก
158 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก
159 โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกสว่าง ปลาปาก
160 โรงเรียนบ้านนกเหาะ โคกสูง ปลาปาก
161 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ โคกสูง ปลาปาก
162 โรงเรียนบ้านม่วง โคกสูง ปลาปาก
163 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง ปลาปาก
164 โรงเรียนบ้านหนองแคน ยอดชาด วังยาง
165 โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาด วังยาง
166 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ยอดชาด วังยาง
167 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ยอดชาด วังยาง
168 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง วังยาง
169 โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง วังยาง
170 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย วังยาง วังยาง
171 โรงเรียนบ้านหนองสะโน วังยาง วังยาง
172 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน วังยาง วังยาง
173 โรงเรียนวังยางวิทยาคม วังยาง วังยาง
174 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน หนองโพธิ์ วังยาง
175 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม หนองโพธิ์ วังยาง
176 โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองโพธิ์ วังยาง
177 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โคกสี วังยาง
178 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 โคกสี วังยาง
179 โรงเรียนบ้านโนนหอม โคกสี วังยาง
180 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม
181 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กุรุคุ เมืองนครพนม
182 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ กุรุคุ เมืองนครพนม
183 โรงเรียนบ้านกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม 042536257
184 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม
185 โรงเรียนบ้านนาป่ง กุรุคุ เมืองนครพนม
186 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม
187 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม
188 โรงเรียนบ้านชะโนต ขามเฒ่า เมืองนครพนม
189 โรงเรียนบ้านกล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม
190 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง คำเตย เมืองนครพนม
191 โรงเรียนบ้านดอนแดง คำเตย เมืองนครพนม
192 โรงเรียนบ้านหนองยาว คำเตย เมืองนครพนม
193 โรงเรียนบ้านคำเตย คำเตย เมืองนครพนม
194 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คำเตย เมืองนครพนม
195 โรงเรียนบ้านทุ่งมน คำเตย เมืองนครพนม
196 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คำเตย เมืองนครพนม
197 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน คำเตย เมืองนครพนม
198 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง คำเตย เมืองนครพนม
199 โรงเรียนบ้านดงต้อง ดงขวาง เมืองนครพนม
200 โรงเรียนบ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม
201 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม
202 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ท่าค้อ เมืองนครพนม
203 โรงเรียนบ้านดงหมู ท่าค้อ เมืองนครพนม
204 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ท่าค้อ เมืองนครพนม 042-543102
205 โรงเรียนบ้านนาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม
206 โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม
207 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น นาทราย เมืองนครพนม
208 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม นาทราย เมืองนครพนม
209 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง นาทราย เมืองนครพนม
210 โรงเรียนบ้านนาทราย นาทราย เมืองนครพนม
211 โรงเรียนบ้านนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม
212 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นาราชควาย เมืองนครพนม
213 โรงเรียนบ้านสร้างหิน นาราชควาย เมืองนครพนม
214 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นาราชควาย เมืองนครพนม
215 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย นาราชควาย เมืองนครพนม
216 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม
217 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง เมืองนครพนม
218 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ บ้านกลาง เมืองนครพนม
219 โรงเรียนบ้านดงติ้ว บ้านกลาง เมืองนครพนม
220 โรงเรียนบ้านกลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม
221 โรงเรียนบ้านดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม
222 โรงเรียนบ้านวังกระแส บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
223 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
224 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
225 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 0-4251-2640
226 โรงเรียนบ้านดงสว่าง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
227 โรงเรียนบ้านดอนม่วง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
228 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 042-536681
229 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
230 โรงเรียนบ้านผึ้ง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
231 โรงเรียนบ้านโชคอํานวย วังตามัว เมืองนครพนม
232 โรงเรียนบ้านหนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม
233 โรงเรียนบ้านคำสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม 042536377
234 โรงเรียนบ้านวังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม
235 โรงเรียนบ้านดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม
236 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ หนองญาติ เมืองนครพนม
237 โรงเรียนบ้านคำพอก หนองญาติ เมืองนครพนม
238 โรงเรียนเมืองนครพนม หนองญาติ เมืองนครพนม
239 โรงเรียนบ้านหนองญาติ หนองญาติ เมืองนครพนม
240 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อาจสามารถ เมืองนครพนม
241 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม
242 โรงเรียนบ้านสําราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม
243 โรงเรียนบ้านนาสมดี อาจสามารถ เมืองนครพนม
244 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม อาจสามารถ เมืองนครพนม
245 โรงเรียนชุนชนอาจสามารถ อาจสามารถ เมืองนครพนม
246 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
247 โรงเรียนบ้านสุขเกษม โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
248 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
249 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
250 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในเมือง เมืองนครพนม
251 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม 0-4251-1271
252 โรงเรียนเทศบาล 4 ( รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ) ในเมือง เมืองนครพนม 0865112322
253 โรงเรียนสันตยานันท์ ในเมือง เมืองนครพนม
254 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ในเมือง เมืองนครพนม
255 โรงเรียนอนุบาลตรงใจ ในเมือง เมืองนครพนม
256 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม
257 โรงเรียนตงเจื่ย ในเมือง เมืองนครพนม
258 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเมือง เมืองนครพนม (042) 511198
259 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ท่าลาด เรณูนคร
260 โรงเรียนบ้านวังยาง ท่าลาด เรณูนคร
261 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ท่าลาด เรณูนคร
262 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) ท่าลาด เรณูนคร 042-583306
263 โรงเรียนบ้านเหิบ นาขาม เรณูนคร
264 โรงเรียนบ้านดอนขาว นาขาม เรณูนคร
265 โรงเรียนบ้านนาขาม นาขาม เรณูนคร
266 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นาขาม เรณูนคร
267 โรงเรียนบ้านนายอน้อย นางาม เรณูนคร
268 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร
269 โรงเรียนนางามวิทยาคาร นางาม เรณูนคร
270 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ นางาม เรณูนคร
271 โรงเรียนบ้านนายอ นางาม เรณูนคร
272 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางาม เรณูนคร
273 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นางาม เรณูนคร
274 โรงเรียนบ้านนาดี หนองย่างชิ้น เรณูนคร
275 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ หนองย่างชิ้น เรณูนคร
276 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หนองย่างชิ้น เรณูนคร (042) 528234
277 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรณู เรณูนคร
278 โรงเรียนบ้านคำผาสุก เรณู เรณูนคร
279 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร 042579518
280 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรณู เรณูนคร
281 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เรณู เรณูนคร
282 โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร เรณู เรณูนคร
283 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร
284 โรงเรียนบ้านนาบั่ว เรณูใต้ เรณูนคร
285 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด เรณูใต้ เรณูนคร
286 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร
287 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เรณูใต้ เรณูนคร
288 โรงเรียนบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร
289 โรงเรียนบ้านนาม่วง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
290 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร
291 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร 042-583342
292 โรงเรียนบ้านหนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
293 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
294 โรงเรียนบ้านดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร
295 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร โพนทอง เรณูนคร (042) 579020
296 โรงเรียนบ้านดงบาก โพนทอง เรณูนคร
297 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ โพนทอง เรณูนคร
298 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย โพนทอง เรณูนคร