ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาทิตย์ ขูรีรัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา