ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตร ผลงานครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 19 กุมภาพันธ์ 2556


  นางกัลยา  ราสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม นำคณะครูและนักเรียนรับมอบเกียรติบัตร จากนายมารุต  อุปนิสากร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ในรายการดังนี้

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี นนทบุรี

1. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3

นักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงญานิศา  ไข่มุกข์

เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา 

ครูผู้สอน

นางภัสรา ฐานวิเศษ

นางสาววารุณี  บำรุงสวัสดิ์

2. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4- ป.6

นักเรียนคนเก่ง

เด็กชายรพีภัทร บุญสว่าง

เด็กหญิงกชมน  เลาหวิโรจน์

ครูผู้สอน

นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูล

นางอัญชลา  โชติวุฒิเดชา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี นนทบุรี

1. นางกิติยา  ทำมาน รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

2. นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ รางวัลระดับเหรียญเงิน  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ

3. นางนวลน้อย  แสนกล้า รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา

ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี นนทบุรี

นักเรียนคนเก่ง

                             เด็กหญิงพีรญา  คูสกุล

                             เด็กหญิงภัทรสุดา  ผลาจันทร์

                             เด็กหญิงศิรประภา แก้วมาตย์

ครูผู้สอน

                             นางอัจฉรา  คะษาวงศ์

 

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2556 ระดับจังหวัดนครพนม

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การบรรยายธรรม ประจำปี 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงณัฐวดี  เขียวไกร

ครูผู้สอน

นางนวลน้อย  แสนกล้า

นางนวลยงค์ สุวรรณราช

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การบรรยายธรรม ประจำปี 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงณัชชา  วารี

ครูผู้สอน

นางนวลน้อย  แสนกล้า

นางจรัสศรี  ประสิทธิสา

 

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2556,09:08   อ่าน 845 ครั้ง