ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี
นักเรียนคนเก่ง 
1. เด็กชายรพีพัทร บุญสว่าง ชั้น ป.6/1
2. เด็กหญิงกชมน  เลาหวิโรจน์ ชั้น ป.6/1
ครูผู้สอน
นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูล
นางอัญชลา  โชติวุฒิเดชา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,14:51   อ่าน 733 ครั้ง