ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักฐานเพิ่มเติม 
1.ใบรับรองแพทย์
2.ใบแสดงกลุ่มเลือด
3.ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำหลักฐานมาด้วย

สถานที่รับสมัคร - และยื่นใบสมัคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครพนม
รายละเอียดอื่นๆสอบถามที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์. 042-511-198 โทรสาร. 042-520-954  
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2556,11:52   อ่าน 1523 ครั้ง