ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
หลักฐานเพิ่มเติม 
1.ใบรับรองแพทย์
2.ใบแสดงกลุ่มเลือด

สถานที่รับสมัคร - และยื่นใบสมัคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครพนม
รายละเอียดอื่นๆสอบถามที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์. 042-511-198 โทรสาร. 042-520-954 
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2556,11:38   อ่าน 1492 ครั้ง