ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรม
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตัวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62  ที่จังหวัดชัยภูมิ 
นักเรียนคนเก่ง
1. เด็กหญิงกชมน   เลาหวิโรจน์
2. เด็กชายรพีพัทร   บุญสว่าง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายสมพงค์   อภิวัฒนานุกูล
2. นางอัญชลา   โชติวุฒิเดชา
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2555,08:27   อ่าน 567 ครั้ง