ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2555
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ ปีที่ 2
เปิดรับสมัครวันที่ 2-6 มีนาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 11 มีนาคม 2555
ประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2555
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับสมัครวันที่ 9-13 มีนาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2555
ประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบตัว วันที่ 25 มีนาคม 2555
ห้องเรียนพิเศษ Mini Engling Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2555
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2555
ประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบตัว วันที่ 25 มีนาคม 2555
หลักฐานประกอบการสมัครทุกระดับชั้น
1. สำเนาสูติบัตร +สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

2. สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา- มารดา
3. ใบแสดงกลุ่มเลือดและใบรับรองแพทย์
ติดต่อสอบถาม 042-511198
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2555,22:09   อ่าน 1040 ครั้ง