ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนอนุบาลนครพนมที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตกรรม
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนอนุบาลนครพนมที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 27-29 ธันวาคม 2554 ที่ จ.มหาสารคาม
1. การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ครูผู้ฝึกสอน ครูนุ่ม ฝ่ายพนอม และ ครูอนงค์ เวียรชัย
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ครูผู้ฝึกสอน นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกูล
3. เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ครูผู้ฝึกสอน นางสา...ววราวัลย์ แก่นจันทร์
4. มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6 ครูผู้ฝึกสอน นางนวลน้อย แสนกล้า และนางสถิตย์พร พูลสวัสดิ์
5. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6 ครูผู้ฝึกสอน นายอลงกรณ์ มณีโชติ
6. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขิม 7 หย่อง (บุคคล) ระดับชั้น ป.1-6 ครูผู้ฝึกสอน นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกุล
7. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ระดับชั้น ป.1-3 ผู้ฝึกสอน นางภัสรา ฐานวิเศษและนางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
8. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ทีม 2 คน) ระดับชั้น ป.4-6 ผู้ฝึกสอน นางภัสรา ฐานวิเศษและนางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
9. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ระดับชั้น ป.1-3 ผู้ฝึกสอน นางนวลยงค์ สุวรรณราช
10. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ระดับชั้น ป.4-6 ผู้ฝึกสอน นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
11. กิจกรรม Spelling Bee) (เดี่ยว) ระดับชั้น ป.1-3 ผู้ฝึกสอน นางนวลยงค์ สุวรรณราช
12. กิจกรรม (Spelling Bee) (เดี่ยว) ระดับชั้น ป.4-6 ผู้ฝึกสอน นางวิจิตรา โคตรแสง
13. การเล่านิทาน (Story Telling) (เดี่ยว) ระดับชั้น ป.4-6 ผู้ฝึกสอน นางมาลินี มณีพรรณ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2554,16:08   อ่าน 1092 ครั้ง