ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม (อ่าน 943) 26 มี.ค. 56
มอบเกียรติบัตร ผลงานครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 19 กุมภาพันธ์ 2556 (อ่าน 841) 21 ก.พ. 56
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (อ่าน 731) 18 ก.พ. 56
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศ (อ่าน 1304) 18 ก.พ. 56
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP) (อ่าน 1610) 10 ม.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1520) 09 ม.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 1483) 09 ม.ค. 56
รางวัลเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (อ่าน 737) 22 ธ.ค. 55
โรงเรียนอนุบาลนครพนมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (อ่าน 893) 22 ธ.ค. 55
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา งานศิลปหัตกรรมนัก (อ่าน 731) 13 ธ.ค. 55
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรม (อ่าน 567) 13 ธ.ค. 55
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.1-3 ระดับภูมิภาค (อ่าน 766) 02 ธ.ค. 55
ตัวแทนการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 846) 01 พ.ย. 55
ตารางและสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 (ฉบับร่าง) (อ่าน 568) 29 ก.ย. 55
กิจกรรมงานวันอาเซียน (อ่าน 675) 03 ก.ย. 55
โรงเรียนอนุบาลนครพนมจัดงานแสดงมุทิตาจิตและเลี้ยงรับบุคลากรใหม่ (อ่าน 705) 03 ก.ย. 55
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ (อ่าน 798) 25 ก.ค. 55
"โครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง" (อ่าน 670) 15 ก.ค. 55
โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขภาพ (อ่าน 762) 30 พ.ค. 55
รายชื่อนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องธรรมดา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 851) 16 มี.ค. 55
รายชื่อนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 875) 16 มี.ค. 55
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1040) 07 ก.พ. 55
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนอนุบาลนครพนมที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตกรรม (อ่าน 1092) 05 ธ.ค. 54
รางวัลการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 741) 18 ส.ค. 54
เชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักรียน ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 704) 27 ก.ค. 54
เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุุด (อ่าน 799) 27 ก.ค. 54
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 2554 (อ่าน 1127) 27 ก.ค. 54
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก (อ่าน 1256) 11 ก.ค. 54
แด่ครู..ผู้สร้างคน (อ่าน 890) 16 มิ.ย. 54
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ คลิกที่นี้ (อ่าน 976) 12 มิ.ย. 54
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2554 คลิกที่นี้ (อ่าน 1069) 12 มิ.ย. 54
คนเก่ง คนดี ^_^ (อ่าน 707) 12 มิ.ย. 54
++ข้อมูลตำแหน่งและวุฒิการศึกษา++ (อ่าน 691) 12 มิ.ย. 54
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 755) 08 มิ.ย. 54
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 679) 08 มิ.ย. 54
เผยแพร่ผลงาน การประกวดหน่วยการเรียนรู้ คุณครูนวลน้อย (อ่าน 672) 06 มิ.ย. 54
แบบฟอร์มการนิเทศและสังเกตการสอน คลิกที่นี้ (อ่าน 8771) 06 มิ.ย. 54
โครงการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นป.4-6 (อ่าน 1130) 05 มิ.ย. 54
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554 คลิกที่นี้ (อ่าน 805) 05 มิ.ย. 54
ส่งตารางเรียน ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 632) 05 มิ.ย. 54