ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารสนเทศโรงเรียน 2556
สารสนเทศโรงเรียน 2556
สารบัญ
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.99 KB
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 826.56 KB
โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
ข้อมูลห้องเรียนและนักเรียน

ข้อมูลห้องเรียนและนักเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314 KB
ผลการพัฒนาผู้เรียน

ผลการพัฒนาผู้เรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 630.14 KB
อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.94 KB
สารสนเทศโรงเรียน 2556
สารสนเทศโรงเรียน 2555  สารสนเทศโรงเรียน 2557