ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารสนเทศโรงเรียน 2555
สารบัญ
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.9 KB
1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.54 KB
2 โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.05 KB
3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
4 ข้อมูลห้องเรียนและนักเรียน
ข้อมูลห้องเรียนและนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.34 KB
5 ข้อมูลการรับรางวัล
ข้อมูลการรับรางวัล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.75 KB
6 ผลการพัฒนาผู้เรียน
ผลการพัฒนาผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 444.25 KB
7 อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.68 KB
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน 2556   สารสนเทศโรงเรียน 2557