ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน SC และ MEP 256
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
*ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๖๐ นำนักเรียนรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 941.43 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน SC ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
**ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๔๐ นำนักเรียนรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 964.41 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน SC ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
**ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๔๐ นำนักเรียนรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 810.96 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน SC ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
**ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๔๐ นำนักเรียนรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 866.89 KB